Service & Support 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นอกจากการขายและติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้า ทางบริษัทก็มีการจัดอบรมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ การอบรบของทางเราก็จะมีตั้งแต่อบรมเป็นหมู่คณะจนไปถึงอบรมเดี่ยว ทั้งในบริษัทและที่ร้านค้าของลูกค้าตามที่ตกลงกันไว้เลยค่ะ เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเวลาเรียนรู้การใช้งานของเครื่องนั้นจะมีคำถามใหม่ๆตลอดเวลา เราเลยมีช่่องทางบริการอีกหลากหลายช่องทางให้กับลูกค้าทุกท่านะคะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page : https://www.facebook.com/powergoldthai/ และ Call Center 02-363-7508-9


  • Item 1